15.00 | 18.70 | 12.35

Pepperoni, pineapple, jalapeños, mozzarella cheese & 2 tomato sauce